VỀ CHÚNG TÔI

văn hóa công ty

“Thành phần của chúng tôi, thành công của bạn!”

 • Nhiệm vụ của chúng ta
  • Để nguyên liệu thực phẩm Trung Quốc cung cấp năng lượng cho ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu
 • Tầm nhìn của chúng tôi
  • Trở thành người dẫn đầu trong chuỗi cung ứng tinh gọn trong ngành công nghiệp thực phẩm Trung Quốc
 • những giá trị cốt lõi
  • sự tận tâm
   sự đổi mới
   sự hợp tác
   lợi ích chung